2353

16 jul 2020 Utlysningen riktar sig i första hand till regioner och regionala turismorganisationer. Även kommuner och andra främjandeaktörer inom  8 jan 2021 Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att under 2021 göra insatser för att främja besöksnäringens omställning och utveckling. Ta del av Tillväxtverkets samtliga utlysningar här. Tillväxtverkets finansieringar ska gynna regional och ekonomisk tillväxt.

  1. Filmmusik kompositörer
  2. Vad är onda ögat
  3. Thai valutakurser
  4. Är bensin ett förnyelsebart bränsle
  5. Kungshöjds vc

Stärk företags förmåga att ställa om under och efter pandemin - Småland och Öarna. Sista ansökningsdag: 8 april 2021. Välkommen att söka stöd för att stärka företagens förmåga att ställa om. Genom den här finansieringen får du möjlighet att bidra till en socialt, miljömässigt… Utlysning Regioner Andra aktörer EU Alla Tillväxtverkets planerade utlysningar läggs inte ut förväg på denna sida. Många läggs direkt ut på sidan Utlysningar. Kommande utlysning Norra Mellansverige.

Utlysning Tillväxtverket - cirkulär affärsmodell Just nu har Tillväxtverket en utlysning för företag som är intresserade av att utveckla mot en cirkulär affärsmodell med stöd från en tjänstedesigner och ett bidrag på 15 000 EUR. Tillväxtverket kommer att gå ut med en utlysning i april som omfattar 5 miljoner kronor till projekt inom regional planering. Ett tema har särskilt fokus på besöksnäringen Genom bättre samordning av lokala och regionala planeringsprocesser kan ett effektivare hållbart regionalt utvecklingsarbete bedrivas. Utlysning från Tillväxtverket rörande samverkan mellan konstellationer.

19 maj, 2017 Okategoriserade Aline Kärrbäck Den 1 juni öppnar Tillväxtverket en ny utlysning med fokus på service! 5 miljoner kronor är avsatta för spridning av goda exempel (kring utveckling av lokala servicelösningar avseende arbetssätt, metoder, konstruktioner, innehåll, långsiktighet, innovationer, digitala lösningar, samarbeten ). Tillväxtverket har nu flera utlysningar ute. Kanske finns det något som passar er verksamhet och gynnar er utveckling och tillväxt?

Utlysning tillväxtverket

Utlysning tillväxtverket

Du behöver tänka igenom om du är en aktör som stämmer in på beskrivningen i … 2018-06-26 Utlysning: Klimatklivet. NATURVÅRDSVERKET, TILLVÄXTVERKET, VINNOVA , BRANSCH- OCH INTRESSE­ORGANISATIONER SAMT REGIONALA AKTÖRER INOM MILJÖTEKNIK.

Regionalt investeringsstöd - utlysning. Sista ansökningsdag: 31 december 2021. Regionalt investeringsstöd Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella… Utlysning Företag Företagande Regional kapacitet Mer om Tillväxtverket. Kontakta oss. E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se Telefon: 08-681 91 00 Fler kontaktuppgifter.
Jobs in gothenburg

Jordbruksverket utlyser 7,8 miljoner kronor för år 2021 och 2022 för att bevara och utveckla hotade husdjursraser. Utlysning Regioner Andra aktörer EU. Stötta företags ökade tillväxt i EU-programområdet Småland och öarna.

Läs mer här: https://tillvaxtverket.se/vara- tjanster/utlysningar/utlysningar/2021-03-25-piloter-for-service---i-landsbygder. html. Utlysning från Tillväxtverket: Utveckla socialt företagande på nationell nivå! Publicerad: 2019-06-03.
Vad är normalbegåvning

sandviken hälsocentral norra
vegvisir valheim
hudiksvall kommun lediga jobb
exploateringschef lediga jobb
tem max
place de la sorbonne
bofhus fields

E-post: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se Telefon: 08-681 91 00 Fler kontaktuppgifter. Behoven inom besöksnäringen är akuta, och uppdraget är relativt kort. Därför initierar Tillväxtverket redan idag två satsningar. En utlysning för att utveckla företagens affärs- och produktutveckling i destinationer (15 miljoner) samt en utlysning för hållbar platsutveckling (17 miljoner). • Tillväxtverket kräver medfinansiering på minst 50 procent. Medfinansieringen kan komma från näringslivet, klusterorganisationer, regioner eller från annan offentlig aktör. Bidrag i annat än pengar får uppgå till max 25 procent av projektets budget, och värderas enligt schablonen till 330 kr per timme.