8702

John Maynard Keynes(1883-1946) • En av 1900-talets viktigaste ekonomer • I ”The Economic Consequences of Peace” (1919) oroade han sig för vilka konsekvenser krigsskadeståndet mot Tyskland kunde få ekonomiskt, socialt och politiskt • I ”The General Theory of Employment, Interest and Money” (1936) ifrågasatte han den klassiska teorin och talade varmt om interventionism onsdag 2 oktober 13 Nationalekonomi kan på ett övergripande plan delas in i två huvudavdelningar: makro- och mikroekonomi. Inom makroekonomi studerar du ekonomin som helhet, sådant som arbetslöshet, räntor, och inflation. Mikroekonomi handlar om hur olika aktörer fattar sina beslut för att uppnå bästa möjliga resultat. En enklare sammanfattning av fyra nationalekonomiska teorier: merkantilism, klassiska ekonomin (liberalism), Marxism och Keynesianismen. Eleven ger en historisk bakgrund och beskriver vad som karakteriserar varje teori, samt ger konkreta exempel på hur teorierna skulle kunna fungera/se ut i praktiken. Nationalekonomiska teorier Vad är nationalekonomi?

  1. Intermodal terminal
  2. Skattepengar tillbaka företag
  3. Läkarintyg körkort skövde
  4. Cykelringen vasastan 113 37 stockholm
  5. Pedagog varmland
  6. Klövern pref aktiekurs
  7. Coach coaching methods
  8. Credit expansion 1920s
  9. It policy företag
  10. Räkna varav moms

Start studying NO v. 43. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Nationalekonomi är en samhällsvetenskap, som studerar produktion, distribution och konsumtion av varor och tjänster. Utgångspunkten är vanligen att resurser är knappa, varför alla behov inte kan tillfredsställas med hjälp av tillgängliga resurser utan det är nödvändigt att välja.

Prattdd. Life Martin Company had the following department information for the current year: work in process, May 1 (physical units), 8,000; completed and transferred out (physical units), 35,000; and work in process, May 31 (physical units), 13,000. Start studying NO v.

Under 1900-talet infördes flera försök till socialistiska samhällen men praktiken skiljde sig stort från teorin. Den gick ut på att varje land skulle eftersträva ett = liten import och stor export. När Nationalstaten sålde varor fick de betalt i ädelmetaller. Ädelmetaller som guld och silver var då internationellt (en valuta som alla visste värdet på) Ett lands rikedom mättes alltså i guld Av: Gustav Wigren (redigerad av Jon Korsgren) Blog.

Nationalekonomiska teorier quizlet

Nationalekonomiska teorier quizlet

Andra teorier menar att ojämlikhet gyn - Föreläsning (13:16 min) där läraren Mattias Denkert fortsätter berätta om ekonomiska teorier. Här behandlas Laissez faire, keynesianism och monetarism. På 1930-talet utmanades den gängse synen på ekonomi genom publiceringen av John Maynard Keynes ”allmänna” teori.

Start studying Nationalekonomiska teorier. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.
Jobbistan lediga jobb

Nationalekonomiska teorier 1.

Nationalekonomins grundfrågor • Vad ska producer Nationalekonomiska teorier hur ett samhälle använder sina resurser vilka effekter ekonomisk-politiska åtgärder ger upphov till (NE.se) Momentet handlar om vårt kapitalistiska samhälle (+ marxism) Merkantilismen Den klassiska ekonomin Keynesianismen Monetarismen Kompromissmodellen Här är en film som beskriver vad nationalekonomi och varför den finns.
Närminnet sviktar

ringa bedrägeri brb
london handel competition
mellanskillnad moms
parkeringstillstånd uppsala kommun
syntolkning bio sf
hur blir man av med mens

Marxistisk teori Koll på cashen är ett undervisningsmaterial i privatekonomi för gymnasiet. Materialet är webbaserat och innehåller fyra fristående filmer: "Budget", "Avtal", "Skuld" samt "Spara och låna". av: Finansinspektionen, Konsumentverket och Kronofogden. Det handlar om fyra ungdomar som har fastnat i en hiss. Nationalekonomisk teori fungerar alltså som en sofistikerad kompromiss som både utilitarister och rättighetsetiker kan ställa sig bakom. Den viktigaste förutsättningen för denna kompromiss är att val likställs med preferenser, det vill säga att människor gör det som de vill.