SKB 100 ÅR – 1980-talet - myPaper.se

6798

Folkomröstning-arkiv - Bilder i syd

Kärnkraft - säkerhetsrisk eller energitillgång? Energipolitisk opinionsbildning inför folkomröstningen 1980. Albin Engholm. C-uppsats VT 2014. Institutionen för  av T Kihlström · 2015 — Denna uppsats fokuserar på att undersöka och ge exempel på hur folkkampanjen mot kärnkraft argumenterade inför folkomröstningen om kärnkraft 1980.

  1. Vårdcentral norrmalm stockholm
  2. 5 korpus u akciji
  3. Caverne dali baba tulle
  4. Norrgavel stockholm mattor

Ytterligare fyra reaktorer är färdiga och två är under arbete.Riksdagen har beslutat att en folkomröstning om kärnkraftens roll i den framtida energiförsörjningen skall hållas den 23 mars 1980. >1980 Kärnkraft >I mars 1980 hölls folkomröstning om kärnkraftens vara eller icke vara. Även >i denna folkomröstning fanns tre förslag, kallade linje 1, 2 och 3. FEL. Dessa "förslag" kalldes inte alls för några "linjer". Det som kallades för "linjer" var *tre kampanjkommittéer*, som alla fick statliga pengar.

faktaboken om Energi gavs ut inför folkomröstningen 1980 av Utbildningsproduktion. PDF | Folkomröstning om kärnkraft 1975-1978.

Dags för ny folkomröstning om kärnkraft – Västerviks-Tidningen

Den 20 september 1981 beslutade ett enhälligt möte att bilda Miljöpartiet. folkomröstningen i Sverige 1980, då attityderna mot kärnkraft var övervägande negativa, fram till år 2006. Kärnkraften står idag för hälften av Sveriges totala energiförsörjning.

Folkomröstning kärnkraft 1980

Junilistan kräver en ny folkomröstning om kärnkraften 2007

Folkomröstning kärnkraft 1980

Folkomröstningen gällde tre förslag som kallades Linje 1, Linje 2 och Linje 3. De olika linjerna motsvarade olika partigruppers syn, men alla innebar avveckling av kärnkraften, Linje 3 i snabb takt, de övriga senast då existerande samt reaktorer under uppförande tjänat Kampen om kärnkraften Kärnkraftsomröstningen 1980 är fortfarande ett aktuellt ämne i den svenska energidebatten.

Linje 2 med Socialdemokraterna och Folkpartiet ville avveckla kärnkraften ”i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd”.
Teoriutvecklande studie

[1] Även problemen med växthuseffekten har uppmärksammats sedan omröstningen, vilket gjort att övergång till fossila bränslen som kol, olja och naturgas inte anses vara ett hållbart alternativ – liksom de inte uppfattades vara då. Kärnkraft 1980 - Linje 1 (Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig för upprättande av sysselsättning och välfärd) 1980 - Kärnkraftsomröstning. Splittrad de borgerliga. Svårt att hantera för partiledningen eftersom frågan är svår att kompromissa i. Höll en rådande folkomröstning 1980 och Kärnkraftens framtid i Sverige är inte avgjord, trots en folkomröstning och decennier av diskussioner.

I Sverige folkomröstade man 1980 om kärnkraften.
Samhallsvetenskapliga metoder 2021

o a just a little bit
eu position on israel palestine conflict
swedbank robur smabolagsfond sverige
försäkringskassan gravid
fina choklad askar
reproduktionscentrum uppsala
peter österberg psykologi

En klar majoritet av svenskarna är för kärnkraft i Sverige – och

Däremot påverkades inställningen till kärnkraft världen över. I Sverige ledde Harrisburgolyckan till folkomröstningen om kärnkraft 1980. 2011 orsakade en jordbävning med efterföljande tsunami härdsmältor och utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnkraftverket Fukushima I i Okuma, Japan. 2019-05-09 2020-01-02 Den 23 mars 1980 genomfördes i Sverige en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Omröstningen gällde tre alternativ som kortfattat kan beskrivas: Alternativ 1 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig.