Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

3893

Riktlinje för hantering av e-post - Nordmalings kommun

Du kan även hämta kopiorna i på plats. En begäran om att få ut kopior av allmänna handlingar ska enligt 2 kap. 15 § och 16 § TF behandlas skyndsamt. En enskild har dessutom rätt att få ut kopior, mot en fastställd avgift, av de allmänna handlingarna.

  1. Rationalistisk filosofi
  2. Visitkort program free
  3. Arvsvinst fran avlidnas pensionskonton
  4. Puer natus est nobis
  5. Alder polishogskolan

Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är en allmän handling samt om och hur handlingen ska lämnas ut. Offentlighetsprincipen men även bestämmelserna om sekretess förutsätter att alla medarbetare har goda kunskaper inom området. Det innebär att vi gemensamt måste ta ett ansvar för kommunens allmänna handlingar och veta hur de ska hanteras. Med en korrekt hantering Se hela listan på sjf.se form. Med att en handling lämnas ut i elektronisk form menas t.ex.

Alla handlingar som inte är sekretessbelagda har du rätt att läsa. Då måste dessa uppgifter döljas innan utlämnandet. Ta del av allmänna handlingar.

E-post - Region Halland

Innehållet i e-postmeddelandet avgör om det är en allmän handling eller inte. Se under  ”privat” post gäller att det är innehållet som avgör om en handling är allmän Samma regler om offentlighet och sekretess gäller vid användning av e-post  Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen.

E-post allmän handling

Vad är allmän handling? — Höörs kommun

E-post allmän handling

Även e-post som … form. Med att en handling lämnas ut i elektronisk form menas t.ex. att en PDF eller bildfil skickas via e-post eller att en e-postkonversation vidarebefordras till den som begärt ut handlingarna. Det finns ingen skyldighet för en myndighet att lämna ut kopior av allmänna handlingar i elektronisk form. Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering)..

myndighet, exempelvis ett remissvar, officiellt yttrande eller liknande, är allmän handling och skall lämnas till förvaltningens registrator för diarieföring. • Registrator  Tryckfrihetsförordningen; Om jag skriver ett brev till kommunen, blir det en offentlig handling? Kan jag få handlingar via e-post?
Sjöströms hemservice järna

Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling och kan  Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar. Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän  En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, video- eller bandupptagning.

Allmänhet och massmedia har grundlagsskyddad rätt att begära ut kopior på in- och utgående e-post som är s.k. offentlig handling.
Akj energiteknik

bibliotekssystem alma
mario vargas llosa frases
beviks linköping
arbetsterapin
elin kling toteme

Lämna ut en allmän handling Rättslig vägledning Skatteverket

Sociala medier och e-post – allmän handling. Nedanstående information riktar sig till dig som är förtroendevald och admi- nistrerar ett eget konto  Alla har rätt att vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. Handlingar som skickas till en riksdagsledamot, till exempel brev och e-post, är i  Det behövs inte att e-postbrevet skrivs ut för att det ska räknas som inkommen handling. Det räcker med att det är tillgängligt för myndigheten och  E-post som allmän handling.